Felhasználói feltételek


A jelen Felhasználói Feltételek (továbbiakban Szerződés) a KI A SZABADBA Kft. (címe: 1133 Budapest, Kárpát u. 31 5/17; adószáma: 22618076-2-41; cégjegyzék száma: 01-09-936016; továbbiakban Szolgáltató) érdekeltségébe tartozó SportersPlanet.com weboldal (továbbiakban Weboldal) és a Weboldallal kapcsolatos szolgáltatások (továbbiakban Szolgáltatások) használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza. A szerződés a Weboldalra látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) és a Szolgáltató között jön létre a Weboldal felhasználásának feltételeiről.

1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az adott Weboldalnak, vagy nincs érvényes Egyedi Szerződése - elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi a Weboldalak használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldalak tartalmának megtekintésére. Amennyiben a Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni. Az Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

14 éven aluli természetes magán személyek a Weboldalt csak szülői engedéllyel tekinthetik meg, és nem regisztrálhatnak.

2. A SZERZŐDÉS NYELVE

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Sporters’ Planet a Szerződés magyar nyelvű változatát lefordíttatta más nyelvre, azt csak az Felhasználó kényelme érdekében tette, és csak a magyar nyelvű Szerződés az irányadó a Felhasználó és az Szolgáltató közötti viszonyra.

Amennyiben a magyar nyelvű Szerződés és annak bármilyen nyelvű változata között ellentmondás van, az magyar nyelvű változat az irányadó.

3. FELELŐSSÉG ÉS FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

Felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Weboldalon elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, értékeléseket, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is.

A Szolgáltató a Weboldalt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti.
Az oldalon megjelent tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A hirdetések közzétételekor a Szolgáltató teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Felhasználó által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A Weboldal használatával a Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi - a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért a Weboldal használatával kapcsolatban. Az Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a program letöltéséből, esetleges hibájából illetve az Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

A Felhasználók által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, amely a szoftver teljesítményéből vagy annak elmaradásából, valamint a szolgáltatással párhuzamosan működő egyéb szoftveres alkalmazásokkal összefüggésbe hozható esetleges meghibásodásokból keletkezik.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából, nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A Szolgáltató jogosult a Weboldal megszűntetésére minden előzetes figyelmeztetés nélkül.

4. FELHASZNÁLÓI MAGATARTÁS

Felhasználó a Weboldal használatával és ezen Szerződés elfogadásával beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más módon, vagy jogellenes illetve jogosulatlan tevékenységet végeznek, vagy kísérelnek meg végrehajtani.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 • A Weboldal bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető;
 • A Weboldal számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
 • A Weboldal bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • Megszerzett anyagok publikálása;
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
 • Nem kívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon vagy galériában elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az oktatás, edzés, túra, táborban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, azonos tartalommal, rövid időn belül „flood”-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több eseményben, több alkalommal helyez el.
 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az Sporters’ Planet támogatja vagy hagyta jóvá;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

A Felhasználó elfogadja, hogy egy regisztrációt hozhat létre. Amennyiben többet hoz létre, minden utólag létrehozott fiók figyelmeztetés nélkül törlésre kerül.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név:

 • védjegyet sért,
 • mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve.
 • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
 • obszcén vagy trágár kifejezés,
 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.

Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a folyamatos innováció érdekében saját belátása szerint (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Szolgáltatások (vagy azok bármely tulajdonsága) nyújtását anélkül, hogy Felhasználót erről előzetesen írásban értesítené. Felhasználó bármikor felhagyhat a Szolgáltatások igénybevételével és erről nem köteles külön értesíteni a Szolgáltatót.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználókat, e-mail cím, IP cím, cégnév, telefonszám, termék, kifejezés alapján kitiltson a szolgáltatás eléréséből. A tiltás feloldása minden esetben egyedi elbírálás alá esik.

5. KÉP ÉS ADAT FELTÖLTÉS

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a Weboldalra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy csak az olyan, általa szerzett, készített és szerkesztett információkat, képeket, adatokat tesz hozzáférhetővé, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által feltöltött képeket, adatokat (pl. a saját honlapján, vagy egy nyomtatott kiadványban).

A Felhasználó által feltöltött tartalom:

 • nem sértheti más szerzői jogait,
 • nem sértheti mások személyiséghez fűződő jogait és az emberi méltóságot,
 • nem lehet pornográf,
 • nem tartalmazhat olyan alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására,
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
 • nem tartalmazhat szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket,
 • nem lehet a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklám,
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
 • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles ismerni a Weboldal mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a Felhasználói Feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja azt. Az eset súlyától, illetve rendszerességétől függően a Szolgáltatónak jogában áll a Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférését megszüntetni illetve törölni.

A Felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a váratlan technikai hibákból, a rendszert érő támadásból vagy egyéb, előre nem látható okokból történő adatvesztés miatt.

6. JOGSÉRTÉS ÉS JOGORVOSLAT

A Weboldalt a Szolgáltató megbízásából moderátorok felügyelhetik. A moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes bejegyzések törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a teljesség igénye nélkül végzik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni esetleges kártérítési igényének érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Szerződésre illetve a Felhasználó Szolgáltatóval való jogviszonyára a magyar jog irányadó. Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Szolgáltató nem él bármilyen olyan jogával vagy jogorvoslati lehetőségével, amelyre a Szerződés (vagy az irányadó jogszabályok) szerint lehetősége lenne, az nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató formálisan lemondott volna rendelkezésére álló jogairól vagy jogorvoslati lehetőségeiről.

7. KÁRTALANÍTÁS, KÁRTÉRÍTÉS

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mindazon kárát megtéríteni tartozik, amely harmadik személy részéről merül fel igényként a Szolgáltatóval szemben, és amely a Felhasználó Weboldal-szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve, de nem kizárólagosan bármely természetű követelést, költséget, igényt, kárt, vagy esetleges perből, ítéletből, peres/peren kívüli eljárás során felmerült költséget, ügyvédi munkadíjat. Ezekben az esetekben a Szolgáltató írásban értesíti a Felhasználót az igényről, perről vagy eljárásról.

8. AZONOSÍTÁS

Amennyiben a Felhasználó neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó kilétét további, a Felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a Felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint a Szolgáltató tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, a Szolgáltató jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

9. SZERZŐI JOGOK

A Felhasználók felelősséggel tartoznak azért, hogy a Weboldalra feltöltött Tartalmak és fényképek harmadik személyek szerzői és egyéb jogait nem sértik.

A Szolgáltatások – beleértve a Szolgáltatások során megjelenő reklámot, illetve a Szolgáltatásokon belül szponzorált Tartalmat - részeként a Felhasználó rendelkezésére bocsátott Tartalom azon Felhasználók, szponzorok vagy reklámozók szellemi tulajdonjogának védelme alatt állhat, akik a Tartalmat a Weboldal/ Szolgáltató rendelkezésére bocsátották (vagy amelyek ezek nevében járnak el). Felhasználó a Tartalmat (sem részben, sem egészben) nem módosíthatja, bérelheti, adhatja bérbe vagy kölcsön, értékesítheti, forgalmazhatja és nem készíthet belőlük származékos műveket, kivéve, ha a Szolgáltató vagy a Tartalom jogosultjai egy külön szerződésben a Felhasználót erre felhatalmazta.

A Felhasználó elismeri, hogy a Szolgáltató tulajdona minden olyan jog, amely az Sporters’ Planet fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A Felhasználó a fenti védjegyeket illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan esetben, ha harmadik fél bármely Felhasználó által a Weboldalon közzétett információt védjegy- vagy tulajdonjogot sértő módon használná fel vagy említené.

A Felhasználók elfogadják, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmakat és fényképeket a Szolgáltató felhasználhatja nyomtatott vagy egyéb online kiadványokban. Amennyiben az ilyen jellegű felhasználás kapcsán harmadik személyek szerzői vagy egyéb jogaik megsértése miatt a Szolgáltatóval szemben bármilyen igénnyel lépnek fel, a Felhasználók kötelesek azokért helytállni és a Szolgáltató ebből eredő esetleges kárait megtéríteni.

A Weblapon található grafikai és/vagy strukturális anyagok, információk, eljárások, megoldások, ötletek felhasználása csak a Szolgáltató írásbeli engedélyével történhet.

Az oldalakon elhelyezett adatok, eredmények bármilyen további felhasználása, tükrözése TILOS. Az engedély nélküli másolások illegálisak, és hatósági eljárást vonnak maguk után.

10. FELHASZNÁLÓI MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK, JAVASLATOK

A Weblap felhasználásával kapcsolatos, Felhasználó által tett megjegyzésre, javaslatra, ötletre, felajánlásra (együttesen: az "Észrevételek") felhasználási jogosultságot szerez a Szolgáltató azáltal, hogy a Felhasználó eljuttatta hozzá. Bármilyen Észrevétel kinyilvánítása, beterjesztése vagy felajánlása tehát azt jelenti, hogy az összes vagyoni típusú szerzői jogra és az Észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a Szolgáltatóra ruháznak át. Így a Szolgáltató az Észrevételek használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben. A Szolgáltató a forrás megjelölésével - korlátozás nélkül jogosult az Felhasználó által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania, illetve, hogy a Felhasználót erről előzetesen tájékoztatná.

11. HOZZÁSZÓLÁSOK ÉS TARTALOM FELTÖLTÉSE ÉS TÖRLÉSE

A Felhasználók visszajelzést adhatnak egymásról vagy mások programjairól, eseményeiről (továbbiakban Hozzászólás).

A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.

A Szolgáltatónak joga van a moderáláshoz, ezzel együtt a Hozzászólások törléséhez. A Hozzászólást csak teljes egészében törölheti, részek törlésére nincs lehetősége. Ezért teljes egészében kerülnek törlésre az alábbi tilalmakba ütköző Hozzászólások. Ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználót a törlésre előzetesen nem figyelmezteti:

 • Formai szempontból tilos az olyan Hozzászólás közzététele, mely a weboldalak technikai működését, vagy annak rendeltetésszerű használatát akadályozza így különösen:
  • a) Weboldalak működését befolyásoló kódot tartalmaz;
  • b) programokat, JAVA-alkalmazásokat, automatikusan induló file-letöltéseket tartalmaz;
  • c) szöveg nélküli hozzászólást, nagyméretű képet vagy ilyen file-t tartalmaz.
 • Tartalmi szempontból tilos az olyan Hozzászólás közzététele, mely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba, bármely csoport vagy személy jogába vagy jogos érdekébe ütközik

12. ADATVÉDELEM

A Szolgáltató, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat. A Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeinek a hatályos jogszabályokon túl a mindenkori Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint tesz eleget, illetve azt tekinti irányadónak.

A Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat a Felhasználó jóváhagyása nélkül nem teszi harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Az Interneten a Felhasználó által közzétett adatokért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató jogosult az Felhasználó adatait tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani. Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének fejlesztése, az Felhasználó érdekeinek figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A Szolgáltató jogosult a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat - névhez nem kötötten - statisztikai és marketing célokra felhasználni.

Felhasználó engedélyezi, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott adatok alapján a Felhasználónak célzott hirdetéseket (úgynevezett banner és szöveges formában), reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön.

A Szolgáltató szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja a Szolgáltató, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.
Ez alól kivételt képeznek a Felhasználó azon tevékenységei, amelynek során a Felhasználó tartalmat tesz elérhetővé, illetve már elérhető tartalmakat módosít. Ilyenkor rögzítésre kerül a Felhasználó IP címe (azonosítója, ha belépett) és az elvégzett módosítás tartalmi elemei.

13. A FELHASZNÁLÓ KÉRÉSÉRE TÖRTÉNŐ ADATMÓDOSÍTÁS

Regisztráció (Adatlap) törlése:

A Felhasználó saját személyes menüjéből kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, mely így a Szolgáltatóval létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi, ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 30 nap alatt (felmondási idő) nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Szolgáltató akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Szolgáltató felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználási jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött cselekményeket nem végezhet. A regisztráció végleges törlését követően a Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató megőrzi, a Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata alapján.

E-mail cím megváltoztatása, profil törlése

Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez a Szolgáltató azonosítás céljából jogosult a Felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni.

Elhunyt személyek regisztrációi

Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot.

14. HIRDETÉS ÉS REKLÁM

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon – a Felhasználó által szerkesztett és adminisztrált felületeket is beleértve – harmadik személy, illetve a Szolgáltató által elhelyezett hirdetések megjelenhetnek, melyek megjelenésével kapcsolatban a Felhasználó semmilyen anyagi vagy egyéb követeléssel nem élhet és melyek tartalmáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználónak bizonyos feltételek mellett lehetősége van saját Hirdetést elhelyezni a Weboldalon (továbbiakban Hirdetési Szolgáltatás), ebben az esetben Hirdetővé válik.

A Hirdető köteles a Hirdetési Szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan Hirdetést, amely a Magyar Köztársaság jogszabályaiba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az Internet etikai kódexét. A Szolgáltató nem tesz közzé olyan Hirdetéseket sem, amelyek jogellenes tevékenységet hirdetnek.

A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni, és fenntartja magának a jogot, hogy jogszerűtlen, illetve a jelen Felhasználói Feltételek rendelkezéseibe ütköző használat esetén azonnali hatállyal felmondja az Egyedi Szerződést vagy kizárja a Felhasználót. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Hirdetőt a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Hirdető visel. A Hirdető teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Hirdető tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

A Szolgáltatónak joga van, de nem kötelezettsége a Felhasználók által elhelyezett Hirdetéseket ellenőrizni.

A Hirdető tudomásul veszi, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó Hirdetés esetén a köteles a Szolgáltatónak nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a Hirdetés nem tehető közzé. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Hirdetést, amíg a Hirdető ezen nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget.

Amennyiben a Hirdető a Hirdetés elkészítését a Szolgáltatótól rendeli meg, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetés a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi („Szerzői Mű”). A Szerzői Művek vonatkozásában a Szolgáltatás megrendelésével egy Felhasználási Szerződés jön létre, amely alapján a Hirdetőt kizárólagos felhasználási jog illeti meg az alábbi korlátozásokkal: a Hirdetés nyilvánossághoz való közvetítésére irányuló felhasználási jog kizárólag a Szolgáltató által működtetett Weboldalakon történő közzétételre korlátozódik, és a felhasználási jog az Felhasználási Szerződés szerinti közzététel idejére szól.

A Hirdetők bármely szerződésükre vonatkozó értesítést, egyéb közlést írásban kötelesek megtenni személyesen, postai úton ajánlott, tértivevényes levélben, a Szolgáltató weboldalán, visszaigazolt e-mail vagy telefax útján.

A Hirdető köteles a Hirdetési Szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Hirdetőre hárítani. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is -, sorrendjét a Szolgáltató határozza meg. Más Hirdetés vagy Display Szolgáltatás hatálya alá tartozó más reklám ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a Hirdetés közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – reklám tekintetében nem támaszthat.

Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy a megadott adatok és a Hirdetések tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik személyek jogait és nem ütközik reklámtilalomba vagy egyéb korlátozásba.

Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a működéséhez és az általa végzett tevékenységekhez szükséges valamennyi engedéllyel, jóváhagyással és felhatalmazással.

A Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy nem határozta el végelszámolását és nem döntött csőd vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről maga ellen, továbbá vele szemben nem rendeltek el végrehajtást, felszámolást. A Hirdető köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, amennyiben vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás van folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye áll fenn.

Amennyiben a Hirdető bármely, jelen pontban foglalt kijelentését vagy nyilatkozatát megszegi vagy azok közül bármelyik részben vagy egészben, lényegi tekintetben valótlannak, vagy félrevezetőnek bizonyul, úgy a Szolgáltató ezzel kapcsolatosan a Ptk-ban meghatározott szavatossági jogokkal élhet.

A Felhasználók oldalai és a Weboldalon található Hirdetések tartalmazhatnak más weboldalakhoz, tartalmakhoz illetve forrásokhoz vezető hiperlinkeket. A Szolgáltatónak nincs rendelkezési joga olyan weboldalak vagy források felett, amelyeket a Szolgáltatóval kapcsolatban nem álló más vállalkozások vagy személyek bocsátanak rendelkezésre. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az ilyen külső weboldalak vagy források elérhetőségéért, illetve nem támogatja az ilyen weboldalakon vagy forrásokban szereplő reklámok, vagy más termékek vagy anyagok letöltését.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely Felhasználót amiatt érte, hogy Felhasználó nem fért hozzá a külső weboldalakhoz vagy más forrásokhoz, vagy amiatt, hogy számított az ilyen weboldalakon és forrásokon található reklámok, termékek vagy más anyagok teljességére, pontosságára, de számításai nem teljesültek.

15. JÁTÉKOK

A SportersPlanet.com oldalon a Szolgáltató esetenként játékot (továbbiakban Játék) hirdet a weboldalra látogatók és felhasználóik részére (továbbiakban Játékos). Minden a SportersPlanet.com oldalon regisztrált felhasználó, tag és cég automatikusan Játékosnak minősül, amennyiben megfelel az adott játék feltételeinek. A játékokhoz kapcsolódó feltételt a részvételi és játékszabályzat tartalmazza. A játékszabályzatban nem szereplő feltételek kiegészítését pedig az adott játékleírás tartalmazza. A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a kapcsolódó játékszabályzatot. A játékleírások részletei, feltételei és a játékokhoz kapcsolódó egyéb információk elérhetősége: http://sportersplanet.com/hu/nyeremenyjatek . Az ettől eltérő helyen meghirdetett játékokért (például, de nem kizárólagosan: reklám banner, külső hivatkozásokra mutató helyen) a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

2012-06-21

Megosztás: